MDP_JOSEPTOUS-37

Batxillerat

L’estudiant afronta la seva darrera etapa a l’escola de la mà d’un grup expert de professors/es que treballen amb efectivitat i exigència el contingut del qual s’examinarà finalment a les Proves PAU. El resultat de les mateixes parla per si sol: el 100% dels que s’hi presenten, aproven.
Oferim totes les modalitats del Batxillerat, a la qual cosa sumem un altre avantatge: l’atenció personalitzada. Formem grups reduïts i això ens permet analitzar detalladament el perfil de l’alumne per desenvolupar el seu talent i orientar-lo, sempre amb el suport de l’equip psicopedagògic.

  • Durant aquests dos anys, també fem classes per preparar el First Certificate d’Anglès (realitzem l’examen al centre) i el Fit in Deutsch A1 d’Alemany.
  • Per últim, assenyalar que no deixem de banda la responsabilitat social. Realitzem accions solidàries a través d’un voluntariat que combina aprenentatge i servei.

Objectius principals

  • Eduquem l’alumnat per esdevenir persones madures, autònomes i compromeses amb l’entorn. Garantim una formació integral de l’alumnat en un clima de respecte i compromís acadèmic.

  • Oferim totes les modalitats del batxillerat perquè el nostre alumnat pugui especialitzar-se d’acord amb les seves capacitats i preferències. (L’objectiu és que l’alumnat desenvolupi les habilitats que els permetin seguir aprenent al llarg de la vida, des de la confiança en el coneixement i la valoració crítica com a motor de desenvolupament.)
  • Potenciem la millora comunicativa en llengües estrangeres com l’alemany i l’anglès. Preparem els i les alumnes per a presentar-se als exàmens oficials.
  • Oferim la possibilitat de cursar el Batxillerat DUAL.
  • Acompanyem el nostre alumnat en el procés de realització i desenvolupament tant acadèmic com personal

Batxillerat DUAL

Creat per Academica Corporation, el Diploma Dual és el programa oficial de convalidació de títols de Batxillerat que permet als estudiants millorar ostensiblement el seu nivell d’anglès i obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma, reconeguda en tots els països i universitats del món.
Es pot cursar des de 2n d’ESO i es realitza 100% on-line, com si es tractés d’una activitat extraescolar. Els/les alumnes faran un total de sis assignatures durant la Secundària i el Batxillerat (l’equivalent a sis crèdits estatunidencs), de les quals quatre són obligatòries i dues optatives. Això possibilita estudiar matèries que no formen part del currículum europeu i que suposen un plus de motivació, com Fotografia Digital o Criminologia.

batxillerat

Experiències d'etapa