La pastoral de la nostra escola acompanya en cada etapa educativa el creixement en la fe dels nostres alumnes, treballant progressivament els aspectes essencials de l’Evangeli a través d’un seguit d’activitats: