MDP_JOSEPTOUS-259

Educació Primària

Aquesta etapa té una durada de sis cursos, dels 6 anys als 12. Esdevé un període fonamental en tots els àmbits de la persona: emocional, social, ètic i cognitiu. Facilitem una educació integral i personalitzada, considerant la transmissió de valors com un eix vital de la nostra formació.
Alhora, vetllem per facilitar els aprenentatges de manera competencial i significativa, atenent la diversitat de l’alumnat i respectant i potenciant les intel·ligències múltiples.

  • Com ho fem? Emprem metodologies diverses, com el Treball per Projectes, els tallers i l’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes). Procurem, en tot cas, establir moments de co-docència i desdoblaments. Fomentem l’ús d’eines i recursos digitals; també fem Robòtica. Totes les aules tenen pissarres PDI i disposem de Chromebooks i tauletes.
  • Pel que fa a l’àmbit lingüístic, oferim un Pla Lector engrescador (apadrinament inclòs) i desenvolupem tallers d’expressió oral i escrita.

Objectius principals

La finalitat de la Educació Primària és facilitar aprenentatges per garantir una formació integral i preparar l'alumnat per a l'Educació Secundària Obligatòria.
iconos-38
L'expressió i comprensió oral
iconos-38
La escriptura
iconos-38
La lectura
iconos-38
El càlcul
iconos-38
La creativitat i l'afectivitat
iconos-38
L'adquisició de nocions bàsiques de la cultura
iconos-38
Els hàbits de convivència
iconos-38
Estudi i treball
iconos-38
El sentit artístic

Experiències d'etapa