MDP_JOSEPTOUS-259

Educació Primària

Aquesta etapa té una durada de sis cursos, dels 6 anys als 12. Esdevé un període fonamental en tots els àmbits de la persona: emocional, social, ètic i cognitiu. Facilitem una educació integral i personalitzada, considerant la transmissió de valors com un eix vital de la nostra formació.
Alhora, vetllem per facilitar els aprenentatges de manera competencial i significativa, atenent la diversitat de l’alumnat i respectant i potenciant les intel·ligències múltiples.

Objectius principals

  • Vetllem pel desenvolupament integral de l’alume. Tant en la seva part humana com en l’acadèmica.

  • Utilitzem metodologies diverses, adaptades  a les diverses capacitats individuals: Treball per Projectes, tallers i l’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes). Procurem, en tot cas, establir moments de co-docència i desdoblaments.

  •  Fomentem l’ús d’eines i recursos digitals; també fem Robòtica. Totes les aules tenen pissarres PDI i disposem de Chromebooks i tauletes.

  • Pel que fa a l’àmbit lingüístic, oferim un Pla Lector engrescador (apadrinament inclòs) i desenvolupem tallers d’expressió oral i escrita.
33

Experiències d'etapa