MDP_JOSEPTOUS-29

ESO

L’ESO és la darrera etapa educativa obligatòria. S’estructura en quatre cursos acadèmics i atén adolescents dels 12 als 16 anys. La nostra proposta es basa en el caràcter propi de l’escola i persegueix, principalment, un objectiu: acompanyar, estimular i potenciar al màxim el desenvolupament de les capacitats de l’estudiant, fomentant la seva curiositat intel·lectual, el seu esperit crític i el tarannà col·laboratiu.

Com ho fem? Ens servim de diferents metodologies a l’aula (Treball per Projectes, Aprenentatge Basat en Problemes, entre d’altres) per enfortir l’aprenentatge de les matèries instrumentals, com són les llengües i les matemàtiques. A més, des de 1r d’ESO, introduïm l’Alemany com a segona llengua estrangera i integrem les TIC en el currículum com a eines per millorar l’aprenentatge i la motivació.

Objectius principals

  • El nostre objectiu és acompanyar les noies i els nois en el seu creixement personal, oferint-los alhora una excel·lent formació acadèmica que els permetrà, en el futur, créixer i desenvolupar-se acadèmicament i professional amb èxit.

  • Volem que el nostre alumnat afronti els projectes amb esperit emprenedor, amb capacitat de treball en equip, comunicant-se en diferents llengües, amb creativitat i tenint sempre presents criteris ètics, de justícia social i de consciència mediambiental.

  • Treballem per a que el nostre alumnat esdevinguin persones emocionalment competents, capaços de prendre decisions, empàtics, solidaris i compromesos amb els altres, amb la vida i amb voluntat de transformar la societat.
MDP_JOSEPTOUS-32

Experiències d'etapa