EDUCACIÓ INFANTIL (0-6 ANYS), EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CODI DE CENTRE: 08006143.

Hi haurà dos tipus de sol·licitud:

  • Electròniques: caldrà identificador digital (Certificat, DNI electrònic, Cl@ave, idCat)
  • Suport informàtic: caldrà tenir escanejada o fotografiada la documentació per si el formulari ho requereix (DNI, llibre de família i altres documents si procedeix)

Presentació de sol·licituds:

  • Educació infantil (0-3) Llar d’Infants – MATRÍCULA DIRECTA AL CENTRE FINS A EXHAURIR VACANTS.
  • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març. CLICAR AQUÍ
  • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març. CLICAR AQUÍ

Matrícula:

  • Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny.

BATXILLERAT

  • MATRÍCULA DIRECTA AL CENTRE FINS A EXHAURIR VACANTS.