934 224 640

Joc simbòlic

Joc simbòlic

El joc simbòlic és un dels tipus de joc predominants en aquesta etapa, on per mitjà de racons temàtics, l’alumnat recrea o idea situacions quotidianes que els ajuden a comprendre i a interioritzar determinats rols i relacions socials i familiars. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website