934 224 640

Treball cooperatiu

Treball cooperatiu

Incentivant la responsabilitat compartida i a través del diàleg, dissenyem espais de trebaln el els quals els infants raonen, argumenten i arriben a acords.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website