Impuls a la lectura

Impuls a la lectura

L’eficàcia lectora és la base de qualsevol aprenentatge i un indicador bàsic de l’èxit escolar. Treballem el saber llegir, llegir per aprendre i el gust per llegir. Aquests són els tres eixos que vertebren el projecte ILEC, del qual formem part.