934 224 640

Innovació pedagògica

Innovació pedagògica

En els últims anys la societat ha canviat de manera significativa per això la nostra escola ha fet noves aportacions que permeten adaptar-nos al reptes que impacten en el nostre dia a dia.

Per què apostem per les metodologies actives a l’aula?

  1. Potenciem que els alumnes sàpiguen pensar, ser reflexius i crítics.
  2. Els alumnes gestionen el propi procés d’aprenentatge.
  3. Potenciem hàbits de treball que desenvolupin l’autonomia de l’alumnat.
  4. Afavorim la creativitat i curiositat.
  5. Incoporem les TIC a totes les etapes.
  6. Desenvolupem les conegudes com a soft kills (adaptació, col·laboració, etc)
  7. Connectem els continguts amb el món real.
  8. Potenciem competències emocionals i socials.
  9. Aconseguim un aprenentatge significatiu.
  10. Millorem la motivació per aprendre.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website